Thursday, September 17, 2015

Interpretace - Mistra Jana Léta Páně XV

Interpretace : Mistra Jana Léta Páně XV
Interpretace je tajuplný kolektiv působící od osmdesátých let více, či méně v utajení, zpočátku také pod různými názvy. Značku Interpretace přijal až poté, co italský label Old Europa Café vydal v osmdesátých letech bez jejich vědomí kazetu s názvem Interpretace. Výsledky své práce příliš nevystavují na odiv, zůstává spíše soukromou aktivitou, založené na dlouholetém přátelstvím. V době přebujelé sebeprezentace jev nevídaný. Jsme rádi, že můžeme alespoň toto malé seznámení s jejich hudbou zprostředkovat.
Nahrál Kytaristus doma.


Interpretace : Mistra Jana Léta Páně XV
Interpretace is an enigmatic collective operating since the 80s more or less in secret.  Initially they used different names until the Italian label Old Europa Café released their music on a cassette titled Interpretace without their knowledge, from then on they kept this name. The results of their work are not shown too often, it remains more as a private activity, based on many years of friendship, at a time of rampant self-presentation this is an unprecedented phenomenon. We are pleased that we can present at least this small introduction to the their musical world.
Recorded at home by Kytaristus.

No comments:

Post a Comment