Thursday, September 17, 2015

RADIO LAPUTA: FROM THE HUT

RADIO LAPUTA: FROM THE HUT
cut-up & fold-in low fidelity radio documentary from the Prague Quadriennale 2015
Handa Gote v týmu Rádia Laputa předkládají subjektivní záznam z Pražského Quadrienále 2015, kde po celou dobu přebývali v chatě postavené na dvorku Náprstkova muzea. Zde vedli rozhovory s lidmi, prokládané zvuky a útržky živé či reprodukované hudby, nebo vytvářeli surrealistickou reportáž, vzápětí destruovanou dalšími vrstvami zvuku. Čtyřstopý magnetofon Fostex s jedinou kazetou zaznamenával zvukové události po dobu více než deset dní za použití podomácku vyrobených mikrofonů. Výsledkem je dekonstruovaný radiodokument, epická ukázka zvukového anti-designu. Rozhovory s významnými i neznámými lidmi, náhodné hlukové poryvy, nečekané hudební vsuvky, nevyžádané proklamace, šumy a brumy, wow and flutter.
RADIO LAPUTA: FROM THE HUT
cut-up & fold-in low fidelity radio documentary from the Prague Quadriennale 2015
Handa Gote crew was recording random events happening during Prague Quadrenniall 2015, under the moniker Radio Laputa. All this happenned mainly in The Hut, which they build as a part of their PQ 2015 installation. The result is deconstructed radio documentary, an epic example of sound anti-design. Short interviews with important and unknown people, random bursts of noise, unexpected musical interludes, old recording leaking from the used tape, unsolicited proclamations, hiss and hum, wow and flutter.

Recorded between 17. and 29. June 2015 on four track tape recorder Fostex X-15.

www.handagote.com

The Hut was part of Prague Quadrenniall 2015
www.pq.cz
 

RADIO LAPUTA: FROM THE HUT
cut-up & fold-in low fidelity radio documentary from the Prague Quadriennale 2015

with
Sodja Lotker
Mark Jeffery
Petr Vizina
Pavel Štorek
Al Margolis
Alain Kerriou
Ewan McLaren
Pavel Kopřiva
Rebeka Ingimurnardottir
Rastislav Juhás
Braňo Pažitka
Daniela Voráčková
Matylda a Alžběta Dörnerovy
Lukáš Jiřička
and many othersRadio Laputa crew:
Tomáš Procházka
Robert Smolík
Martin Janíček
Veronika Švábová
Jan Dörner


Thanks to
Miloš Vojtěchovský
for the Radio Laputa name.Produkce:
jedefrau.org

Handa Gote is supported by The City of Prague and the Czech Ministry of Culture. 
 
 

Interpretace - Mistra Jana Léta Páně XV

Interpretace : Mistra Jana Léta Páně XV
Interpretace je tajuplný kolektiv působící od osmdesátých let více, či méně v utajení, zpočátku také pod různými názvy. Značku Interpretace přijal až poté, co italský label Old Europa Café vydal v osmdesátých letech bez jejich vědomí kazetu s názvem Interpretace. Výsledky své práce příliš nevystavují na odiv, zůstává spíše soukromou aktivitou, založené na dlouholetém přátelstvím. V době přebujelé sebeprezentace jev nevídaný. Jsme rádi, že můžeme alespoň toto malé seznámení s jejich hudbou zprostředkovat.
Nahrál Kytaristus doma.


Interpretace : Mistra Jana Léta Páně XV
Interpretace is an enigmatic collective operating since the 80s more or less in secret.  Initially they used different names until the Italian label Old Europa Café released their music on a cassette titled Interpretace without their knowledge, from then on they kept this name. The results of their work are not shown too often, it remains more as a private activity, based on many years of friendship, at a time of rampant self-presentation this is an unprecedented phenomenon. We are pleased that we can present at least this small introduction to the their musical world.
Recorded at home by Kytaristus.